Wycieczka

Wyjazd o g. 4.45 z parkingu przy kościele