choroba

Szczęść Boże

Mam Covid. Pozostaję w izolacji. Z powodu mojej choroby nie na wszystkie Msze święte udało się załatwić zastępstwo. Proszę o sprawdzenie na stronie aktualizacji. Spraw kancelaryjnych nie załatwiam.