Bierzmowanie

Osoby przygotowujące się do bierzmowania

Są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych. Ponadto sakrament bierzmowania jest przewidziany dla osób wierzących i praktykujących dlatego w trakcie przygotowania bierze się pod uwagę także uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, regularność spowiedzi świętych, udział w nabożeństwach w roku liturgicznym (roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, nabożeństwa majowe i czerwcowe oraz różaniec). Nie wprowadzam kontrole, bardziej przyglądam się, kto uczestniczy w życiu parafii.

W ostatnim roku przygotowania osoby przystępujące do bierzmowania, które były ochrzczone poza naszą parafią, zobowiązane są do dostarczenia metryki chrztu.

Świadkowie bierzmowania

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzest­ni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzą­cym i praktykującym katolikiem. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (por. KPK kan. 874; 893).

Wykaz potrzebnych dokumentów (kandydat):

  • metryka chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.