Dzieci pierwszokomunijne

Szczęść Boże
12 czerwca 2022r.

Dzisiaj w czasie Nabożeństwa Pokutnego miałem Państwu rozdać błogosławieństwo rodziców. Leżą na ambonie. Niestety ja zapomniałem, nikt spośród Państwa się nie upomniał ;).

Zamieszczam błogosławieństwo tutaj. Pobłogosławcie swoje dzieci przed wyjściem z domu:

Ojcowie kładą rękę na głowie swojego dziecka i wypowiadają słowa:

Błogosławieństwo Twojego Ojca niech Ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze życia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Mamy kładą rękę na głowie swojego dziecka i powtarzają za kapłanem słowa:

Błogosławieństwo Twojej Matki. Niech idzie z Tobą Maryja nasza orędowniczka, niech Cię otoczy opieką a Bóg niech zawsze błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Szczęść Boże
8 czerwca 2022r.

Na podstawie omawianych dziesięciu przykazań umieszczam podpowiedź do rachunku sumienia. Czyli wykaz tego co jest grzechem według przykazań Bożych.

Nie modliłem się codziennie rano i wieczorem.
Przeklinałem.
Opuszczałem Mszę Świętą w niedzielę i święta.
Źle zachowywałem się na Mszy Świętej. Rozmawiałem na niej, przeszkadzałem innym w skupieniu. Spóźniałem się na nią.
Źle zachowywałem się na w domu, w szkole, na katechezie. Kłóciłem się i źle mówiłem o innych.
Niszczyłem cudze i własne rzeczy.
Wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w gniewie lub żartach.
Byłem leniwy i zaniedbywałem swoje obowiązki.
Nie słuchałem rodziców, nauczycieli.
Biłem się z kolegami
Wyzywałem, kłóciłem się z kolegami.
Kłamałem, może coś ukradłem lub chciałem komuś coś zabrać. Źle mówiłem o kimś za jego plecami.
Namawiałem kogoś do popełnienia czegoś złego.
Nie dbałem o własne zdrowie.
Traciłem dużo czasu na siedzenie godzinami przed telewizorem lub komputerem.
Wiele dobra mogłem uczynić, a nie zrobiłem tego.

Rozpiska naszych spotkań:

10 czerwca (piątek) g. 18.3o: próba generalna

11 czerwca (sobota) g. 10.oo: Nabożeństwo pokutne z pierwszą spowiedzią dzieci, możliwość spowiedzi dorosłych.

12 czerwca (niedziela) g. 12.oo: Pierwsza Komunia święta dzieci

13 – 19 czerwca: biały tydzień

Szczęść Boże
2 czerwca 2022

Witajcie

Zapraszam do odprawienia rodzinnej Nowenny przed Pierwszą Komunią. Rozpoczynamy w piątek, tj. 3 czerwca. Nowennę dzieci dostaną w szkole na katechezie jutro (3 czerwca).

Najbliższe nasze spotkanie w niedzielę 4 czerwca po Mszy świętej o g. 9.3o

Szczęść Boże
16 maja 2022

W tym tygodniu proponuję zająć się przykazaniem ósmym. Mówią nam o nim punkty 130 – 132.

Warto przed przystąpieniem do omawiania zrobić sobie rozróżnienie między kłamstwem a konfabulacją dziecięcą. Dziecko konfabuluje w wieku od trzech lat do okresu przedszkolnego. Gdyby trwało to u Waszych dzieci (trzecia, a właściwie już czwarta klasa) to można poważnie się niepokoić. W przypadku dzieci w tym wieku, mamy do czynienia już raczej z kłamstwem. Stąd tak ważne jest ósme przykazanie. Kształtuje to zarówno prawe sumienie jak i zdrową osobowość.

Warto uświadamiać dziecku jak bardzo krzywdzące mogą być kłamstwa i oszczerstwa na czyjś temat (punkt 131). Delikatną pozostaje sprawa: mówić wszystko, czy mieć prawo do tajemnic (punkt 132). Można go zostawić na takim etapie jak jest w katechizmie.

Ale nasuwa mi się dygresja, aby przy innej okazji podjąć temat w kontekście krzywdy Z jednej strony mamy prawo do tajemnic i nie musimy opowiadać wszystkiego wszystkim (wyciągać czyiś wad bądź wstydliwych sytuacji). Z drugiej strony dziecko nie może pozostawać w jakiejś lojalności do sprawcy, gdyby było krzywdzone. I zachowywać źle rozumianą tajemnicę. Ten temat zostawiam do Waszej roztropności.

Szczęść Boże
13 maja 2022

W niedzielę 15 maja omówimy siódme przykazanie. Punkt 128 fajnie rozwija temat własności: rzeczy należą do mnie, innych i wszystkich. Ważne, by nie skończyć omawiania siódmego przykazania na etapie kradzieży, ale omówić także temat wandalizmu, nieszanowania przyrody, itp. Punkt 129 jasno tłumaczy czym jest kradzież. Pokazuje też konkretną postawę. Ważne jest żeby wyczulić, że jeśli coś znajdziemy, a nie szukamy właściciela, to jest to przywłaszczenie, które w oczach Boga jest równe kradzieży. Bo tym jest w ocenie moralnej.Szczęść Boże

6 maja 2022

Rozpoczęły się majówki z nauką dla dzieci. Spotykamy się w nieparzyste dni tygodnia, czyli poniedziałki, środy i piątki o g.17.00. Dziękuję tym którzy już się zaangażowali, zapraszam wszystkie dzieci.

W najbliższą niedzielę poruszymy temat szóstego przykazania. W punktach 126 i 127 na poziomie dziecka bardzo fajnie i przystępnie jest to wytłumaczone. Rozważanie to w żaden sposób nie narusza poziomu świadomości dzieci. Można opowiedzieć jeszcze o Waszym ślubie. Jeśli nie macie Państwo ślubu kościelnego, to chyba teraz jest najwłaściwszy moment, aby poruszyć z dzieckiem, temat tego, że nie możecie przystąpić do Komunii Świętej, bo coś się skomplikowało, ale modlicie się i cieszycie, że dziecko przyjmie do swojego serca Pana Jezusa.

Szczęść Boże

27 kwietnia 2022r.

Serdecznie zapraszam Was w tym tygodniu do pochylenia się nad piątym przykazaniem. Jest to szczególnie ważne w kontekście obecnej wojny na Ukrainie. Można o tym chwilę porozmawiać korzystając z pomocy naszego katechizmu. Punkty 124 i 125 nie wyczerpują tematu, ale tworzą nam „szkielet”, czyli poruszają to, co najistotniejsze w tym przykazaniu.

Szczęść Boże
20 kwietnia 2022r.

Przypominam ogłoszenie z Poniedziałku Wielkanocnego: Proszę, aby w najbliższą niedzielę, tj. 24 kwietnia rodzice zostali na chwilkę po Mszy o g.9.3o, gdyż nie podjęliśmy decyzji co do obrazka – pamiątki.

Serdecznie zapraszam Was w tym tygodniu do pochylenia się nad czwartym i piątym przykazaniem. To, co znajdziecie w punkcie 122 i 123, na tym etapie wyczerpuje temat czwartego przykazania. Jeśli opiekujecie się swoimi rodzicami, możecie pokazać, że jest to dla Was wypełnianie tego przykazania. Ważne też, żeby zwrócić uwagę, że kiedy staliście się dorośli, to już nie obowiązuje Was posłuszeństwo. Kiedy Wasze dzieci dorosną, to także będą miały same decydować o swoim życiu i obowiązek posłuszeństwa ustaje. Ale zawsze obowiązuje szacunek. Bez względu na wiek.

Punkt 123 pokazuje, czemu ma służyć to przykazanie. Wzajemny szacunek ma budować poczucie bezpieczeństwa i stwarzać warunki dla kształtowania zdrowej osobowości. W Piśmie Świętym jest też mowa o szacunku rodziców względem dzieci (dziecko nie jest przedmiotem ani własnością rodziców). Wiąże się to z tym, że dziecka nie można poniżać (wyzywać, ubliżać, wyładowywać na nim frustracji i napięcia, stosować przemocy fizycznej). Rodzic ma jednak stawiać dziecku jasne granice i wymagać ich przestrzegania.

Szczęść Boże
31 marca 2022

Przypominam, że spotkanie rodziców odbędzie się w niedzielę 10 kwietnia. W czasie spotkania dzieci wybiorą łańcuszki i medaliki.

Proszę, aby na niedzielę, kiedy będziemy mieć spotkanie przejrzeć z dziećmi trzecie przykazanie. W 118 punkcie fajnie wyjaśnione jest czym jest niedziela, a w punkcie 119 katechizm pokazuje, że jest to wypełnienie trzeciego przykazania. Jak przy każdym przykazaniu, w dwóch kolejnych punktach wyjaśnione jest przed czym przykazanie nas chroni i jak mamy je przestrzegać.

Pomoże to bardzo dzieciom w dialogu na Mszy świętej, jeśli Państwo przeczytacie i omówicie to przykazanie w domu. Będę także wtedy mógł dopowiedzieć kilka ciekawostek na ten temat.

Szczęść Boże
23 marca 2022

Serdecznie zapraszam Was w tym tygodniu do pochylenia się nad drugim przykazaniem. To co znajdziecie w punkcie 116 jest dosyć jasne. Małym druczkiem pod spodem wyjaśnione jest także to, co oznacza Jahwe. Jest to imię, które w Starym Testamencie najczęściej używano w odniesieniu do Boga.

Proponuję małą zabawę: skoro Bóg jest? To możemy do Niego mówić. Zanosić nasze modlitwy, zwracać się do Niego w różnych sytuacjach. A grzechem będzie nie rozmawianie z Nim (brak modlitwy).
Zabawa polegałaby na odkrywaniu innych imion Boga. Można to zrobić zadając pytanie: jaki Bóg jest?
Prawdą. Czyli kiedy służę Bogu? Gdy mówię prawdę. A kiedy grzeszę? Gdy kłamię.
Dobry. Czyli kiedy służę Bogu? Gdy robię dobre rzeczy. A kiedy grzeszę? Gdy popełniam złe uczynki.
Sprawiedliwy, kochający, opiekuńczy, itp.

Jest to jednocześnie bardzo dobre wprowadzenie w rachunek sumienia. Czyli już podprowadzanie dziecka pod spowiedź.

Szczęść Boże
13 marca 2022

Najbliższe spotkanie z rodzicami będzie miało miejsce w drugą niedzielę kwietnia (10.04.2022).

Zrobiliśmy dziś w kościele katechezę nt. sumienia. Podprowadziłem także dzieci pod przeformułowanie przykazań na pozytywne brzmienie (wyjaśnienie jest w komunikacie poniżej z zeszłego tygodnia). Jako wstęp warto, abyście zaznaczyli, że w pierwszych trzech przykazaniach Pan Bóg mówi o tym jaka ma być relacja do Niego, a od 4 do 10 wyjaśnia nam relację do ludzi.

W tym tygodniu zapraszam Was do omówienia pierwszego przykazania. Całość pierwszego przykazania podzieliłbym na dwie części. Pierwsza, to „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i będziesz Mu służył”, druga zaś Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną!

Punkt 115 pokazuje jak różne zniewolenia oddzielają nas od miłości Boga. Czyli innymi słowy jeśli pozwolimy, by coś nadmiernie zaprzątnęło nasze życie i pozbawiło nas wolności, to stracimy możliwość służenia Panu Bogu (proponuję, by rozbudować katechezę o to w jaki sposób można służyć Panu Bogu. Opowiedzieć o modlitwie, dobrych uczynkach, wyjaśnić czym jest post i jałmużna).

Szczęść Boże
11 marca 2022

Zamykamy temat Sakramentów. Ważne są one o tyle, że pokazują nam w jaki sposób Bóg ciągle troszczy się o nas. To właśnie w sakramentach spotykamy się z Jego działaniem. Przez nie wylewa swoją łaskę na nas.

Rozpoczynamy dział przykazań. Punkty od 110 do 113 są wprowadzeniem. I mimo że to wprowadzenie, to chciałbym, żebyśmy właśnie nad nimi się pochylili. Przy punkcie 111 warto zwrócić uwagę, że Bóg dzieli się z nami swoją mądrością i podpowiada nam, co robić, żeby być dobrym, nie krzywdzić innych i siebie.

W 112 punkcie jest propozycja sformułowania przykazań w nowoczesnym języku. Proponuję też zabawę polegającą na przeformułowaniu zakazów na komunikaty pozytywne. Np. Piąte nie zabijaj, przeformułowane pozytywnie może brzmieć: szanuj zdrowie i życie każdego człowieka i swoje własne. Mam nadzieję, że to będzie fajna wspólna zabawa z dzieckiem.

Punkt 113 to ważny moment, aby powiedzieć o sumieniu. Że to jest dar od Pana Boga, z którym każdy z nas się urodził i ważne jest, żeby je dobrze kształtować. Przykazania pomogą w tym, żeby był to głos Boga w nas.

Szczęść Boże
27 lutego 2022

Pochylmy się w tym tygodniu nad Sakramentem Małżeństwa. Jeśli nie wszyscy Państwo posiadacie sakrament małżeństwa, jest to dobry moment, by powiedzieć dziecku, że to decyzja na całe życie i chcielibyście być do tego dobrze przygotowani. Ewentualnie jeśli ktoś jest w powtórnym związku, spróbować wytłumaczyć tę trudną sytuację dziecku i pokazać, że mimo przeszkody, trwacie przy Bogu i budujecie z nim na tyle na ile jest to możliwe relację wiary.

Wszyscy, którzy mają ten sakrament, mogą zrobić podobnie jak przy rozmowie o chrzcie. Można pokazać zdjęcia. Powspominać te chwile, a także dać dawkę wiedzy. Już od pierwszego akapitu katechizm bardzo prosto wprowadza w temat sakramentu.

Szczęść Boże
21 lutego 2022

w niedzielę 13 lutego nie udało mi się omówić sakramentu namaszczenia chorych, ze względu na nieobecność dzieci. Zdaję sobie sprawę, że są ferie.

Mam nadzieję, że uda nam się spotkać 27 lutego i zaległy temat przegadać. Zapraszam Was z dziećmi na Mszę świętą o g. 9.3o

Szczęść Boże
6 lutego 2022

Cieszę się, że udało nam się spotkać, rozdzielić funkcje i omówić wstępnie przebieg liturgii.

W tym tygodniu proponuję rozważyć sakrament namaszczenia chorych. Już w 88 punkcie zaznaczone jest, że to sakrament, w którym modlimy się o zdrowie, jeśli inna jest wola Pana Boga, to o siły dla chorego. Jest to też sakrament, którego udziela się umierającym. Niewiele tylko trzy strony, ale bardzo ważne, gdyż wiele osób dorosłych ma problem ze zrozumieniem tego sakramentu.

Szczęść Boże
2 lutego 2022

Myślę, że tyle na ile to możliwe na tym etapie, udało się nam pogadać z dziećmi nt. Eucharystii. Mamy omówione dwa sakramenty, tzn chrzest i Eucharystię. W najbliższą niedzielę będę omawiał sakrament kapłaństwa. Proponuję, aby przeczytać z dziećmi to, co w katechizmie jest w punktach od 92 do 98. Można też chwilkę porozmawiać o tym, który ksiądz ochrzcił dziecko, bądź też opowiedzieć, jeśli np. jeździł z Komunią w pierwsze piątki do kogoś bliskiego (przybliżyć z własnego doświadczenia posługę księdza).

Chciałbym też w najbliższą niedzielę po Mszy świętej zająć się sprawami organizacyjnymi związanymi z Liturgią Pierwszej Komunii.

Szczęść Boże
17 stycznia 2022

Udało nam się powiedzieć, czym jest Liturgia Eucharystyczna, Składanych darach i częściowo o modlitwie eucharystycznej (Sanctus). Jeszcze zostało nam do omówienia: przeistoczenie, Ojcze nasz, Agnus Dei i Komunia Święta. Zatem można jeszcze raz przypomnieć te części z 76 punktu. Proponuję także przeczytać punkt 77, gdzie mamy wyjaśnione trochę więcej o przeistoczeniu.

Szczęść Boże
9 stycznia 2022

Bardzo się cieszę, że niektóre dzieci zorientowane były dzisiaj w temacie, o którym rozmawialiśmy. Pokazuje to, że część rodziców chce przygotowywać się wraz ze swoimi dziećmi do Pierwszej Komunii. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj w czasie Mszy Świętej przeszliśmy krok po kroku Liturgię Słowa. W tym tygodniu zapraszam do przeczytania drugiej części punktu 76 (strony 124 i 125). Dostarczona w ten sposób wiedza pozwoli dzieciom w aktywny sposób rozważać poszczególne „elementy” Liturgii Eucharystycznej w niedzielę 16 stycznia.

Szczęść Boże
2 stycznia 2022

Zaniepokoiła mnie dzisiejsza – bardzo niska – frekwencja na spotkaniu organizacyjnym rodziców. Chciałbym wierzyć, że nie jest to wyraz zlekceważenia tematu przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii świętej. W nawiązaniu do tego, o czym dziś rozmawialiśmy – w tym tygodniu zapraszam Was do dwóch wymiarów aktywności.

1. To Msza Święta w tzw. Święto Trzech Króli, czyli w Uroczystość Objawienia Pańskiego, tj czwartek 6 stycznia o g. 9.3o. Chciałbym z dziećmi zrobić procesję trzech króli. „Wprowadzić” figurki do żłóbka i trochę o tym powiedzieć.

2. To przeczytanie z dziećmi dwóch stron z katechizmu Youcata (122 i 123). Sporo mówimy o Eucharystii, wyjaśniamy sobie jej poszczególne części. W najbliższą niedzielę tj. 9 stycznia przejdziemy krok po kroku Liturgię Słowa. W Katechizmie jest to pierwsza część punktu 76. Jest tam napisane bardzo przystępnym językiem kilka słów na temat każdego elementu. Ułatwi nam to bardzo spotkanie w niedziele. Fajnie jest, kiedy dzieci się zgłaszają, bo mają już jakąś wiedzę. Możecie Państwo w prosty sposób tej wiedzy dostarczyć.

Szczęść Boże

29 listopada 2021

W najbliższą niedzielę spotkanie rodziców po Mszy świętej.

W tym tygodniu zapraszam do przejrzenia z dziećmi punktów od 138 do 148.

Poświęcone są one modlitwie. W czasie niedzielnej Mszy świętej już częściowo zaczęliśmy na temat modlitwy osobistej mówić. Myślę, ze w katechizmie jest to bardzo prosto wytłumaczone i jestem głęboko przekonany, że nie sprawi wam większych trudności. Jeśli coś okazałoby się niejasne, albo wymagało dopowiedzenia, proponuję, aby zapisać sobie takie pytanie i niech dziecko na Mszy świętej je zada. Będzie na to czas.

Mam świadomość, że jest tego kilka stron. Ale lektura jest wciągająca, przyjemna i napisana przystępnym językiem

Szczęść Boże

15 listopada 2021r.

Mają już Państwo katechizm YOUCATA dlatego możemy mieć większą łatwość w podjęciu tematów z dziećmi. Wy w domu, ja w kościele.

Proszę, abyście rozpoczęli od sakramentu chrztu, który już częściowo został omówiony na Mszy świętej. W katechizmie są to punkty od 65 do 69.

Pokażcie dziecku zdjęcia, świecę chrzcielną, może macie jeszcze białą szatę (o tym w puncie 69). Poopowiadajcie kto był na chrzcie, kto ich ochrzcił.

Wcześniej przeczytajcie sobie z katechizmu i wplećcie te treści w opowiadanie. Jak ksiądz to robił, jakie są jego skutki duchowe. Co to daje w relacji do Boga, do życia wiecznego. Chodzi o to, żeby dobrze się przy tym bawić. Nie, żeby uczyły się dzieci na pamięć (to zadanie katechezy w szkole). Wiecie ile z życzliwej rozmowy dzieciaki zapamiętują. Niech to będzie taka wspólna podróż w temat chrztu.