O parafii

14.03.1975 r. ks Marian Jezierski został wyznaczony przez bpa Stefana Barełę do Kulej, Piły II i Brzezinek jako wikariusz terenowy. Wcześniej dojeżdżali tu z Mszą św. niedzielną kolejno ks. Zdzisław Gilski, ks. Franciszek Kaczmarek i ks. Tadeusz Małolepszy.

Parafia została erygowana przez bpa Barełę 2.03.1981 r. Pierwszym proboszczem został ks. Marian Jezierski. Rozpoczął formalności związane z pozwoleniem na budowę oraz gromadzenie materiałów budowlanych. Prace budowlane rozpoczął jego następca ks. Jan Marczewski w 1985 r. Kontynuowali je kolejni proboszczowie. Kończył ks. Sławomir Wojtysek i ks. Henryk Dusza. Świątynię uroczyście poświęcił abp Stanisław Nowak 24.08.2003r .

Dotychczasowi proboszczowie:
Marian Jezierski (1981 – 82)
Jan Marczewski (1982 – 85)
Władysław Pabiasz (1985 – 86)
Andrzej Tomala (1986 – 96)
Sławomir Wojtysek (1996 – 2000)
Henryk Dusza (2000 – 2005)
Zbigniew Mozol (2005 – 2016)
Grzegorz Płaneta (2016 – )